Welkom bij het 50|50 Workcenter in Enschede, een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces.